Preview Mode Links will not work in preview mode

Park Podcast


Oct 14, 2019

In deze vijfde aflevering van de Park Podcast On Tour zijn professioneel theatermaker Mark Vijn en PR manager Joke Vijn te gast. Ze bespraken hoe zij samen zijn begonnen bij Het Park en hoe het bedrijf is uitgegroeid tot nationaal niveau.