Preview Mode Links will not work in preview mode

Park Podcast

Nov 18, 2019

In deze laatste aflevering van de Park Podcast On Tour zijn ondernemers Karin Zeeman van Zeeman Vastgoed en Marinus Zoutendijk van Abovo Media te gast en bespreken zij de rol van onze Schouwburg in het ondernemende West-Friesland.